บ้านหมายเลข : 1
พื้นที่ : 33.45 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 2
พื้นที่ : 24.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 3
พื้นที่ : 24.27 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 4
พื้นที่ : 24.31 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 5
พื้นที่ : 24.35 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 6
พื้นที่ : 24.40 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 7
พื้นที่ : 33.75 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 8
พื้นที่ : 33.80 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 9
พื้นที่ : 24.50 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 10
พื้นที่ : 24.50 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 11
พื้นที่ : 24.55 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 12
พื้นที่ : 24.60 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 13
พื้นที่ : 24.65 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 14
พื้นที่ : 34.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 16
พื้นที่ : 24.80 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 17
พื้นที่ : 24.80 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 18
พื้นที่ : 24.85 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 19
พื้นที่ : 24.90 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 20
พื้นที่ : 24.90 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 38
พื้นที่ : 25.60 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 50
พื้นที่ : 238.20 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 51
พื้นที่ : 75.95 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 52
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 53
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 54
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 55
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 56
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 58
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 59
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 60
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 61
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 62
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 63
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 64
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 65
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 66
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 67
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 68
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 69
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 70
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 71
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 72
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 73
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 74
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 75
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 76
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 77
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 78
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 79
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 80
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 81
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 82
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 83
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 84
พื้นที่ : 24.10 ตร.วา
บ้านหมายเลข : 85
พื้นที่ : 33.25 ตร.วา